Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

màn hình Maxhub ND65PNA