Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub LM165A07 datasheet