Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub LM220A18