Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub ND65PNA