Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub ST41B