Audio Conference
Thiết bị hội nghị Yamaha
Loại sản phẩm
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Micro mở rộng YVC-1000