Video Conference
Thiết bị hội nghị Oneking

Oneking H1-L1M-4K datasheet