Video Conference
Thiết bị hội nghị Oneking

oneking ks-v3b-i3 manual pdf