Video Conference
Thiết bị hội nghị Oneking

Oneking KS-V3B-U3L