Audio Conference
Thiết bị hội nghị Plantronics
Loại sản phẩm
Loa hội nghị

Poly Sync 40 Plus Standard