Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence 1080p Group 310

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 Acoustic – 720p

Phòng họp lớn (>16 người)

Polycom EagleEye Digital Extender