Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech BCC950

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Webcam Logitech C925e

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech C930E

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech C922