Audio Conference
Thiết bị hội nghị Yamaha
Loại sản phẩm
Loa tích hợp mic

yamaha yvc 100