Audio Conference
Thiết bị hội nghị Yamaha
Loại sản phẩm
Loa tích hợp mic
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Yamaha YVC-1000