Audio Conference
Thiết bị hội nghị Yamaha
Loại sản phẩm
Loa tích hợp mic

Yamaha YVC-1000MS