Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Loại sản phẩm
Điện thoại hội nghị

Yealink CP920 Conference IP Phone