Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Loại sản phẩm
Điện thoại hội nghị

Yealink CP965 datasheet