Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Micro không dây YeaLink CPW90