Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Loại sản phẩm
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Yealink CTP 18