Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Quy mô phòng họp
Phòng họp nhỏ
Trò chuyện nhóm
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị

Yealink MVC400