Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Loại sản phẩm
Camera hội nghị

yealink uvc30 room usb camera