Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Quy mô phòng họp
Phòng họp lớn
Phòng họp nhỏ
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị

Yealink VC120