Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Quy mô phòng họp
Phòng họp lớn
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị

Yealink ZVC800 Zoom Rooms Kit giá