Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Quy mô phòng họp
Phòng họp cực lớn
Phòng họp lớn
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị

Yealink ZVC830 Zoom Rooms Kit giá