Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink ZVC300 Zoom Rooms Kit