Nhấp vào các phần bên dưới để xem video hướng dẫn về Zoom.

Video hướng dẫn

Zoom Meetings và Webinars
YouTube video

Tham gia cuộc họp

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Lên lịch cuộc họp với trang web Zoom

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Breakout Rooms

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Kiểm soát cuộc họp

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Lên lịch cuộc họp với Lịch Google

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Lên lịch cuộc họp với Outlook

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Chỉ định đặc quyền lập lịch trong Outlook

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Lên lịch một cuộc họp Zoom Webinar

Tìm hiểu thêm

YouTube video

TClosed Captioning

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Tất cả về Zoom Webinar

Tìm hiểu thêm
Âm thanh, Video và Chia sẻ

YouTube video

Ghi lại cuộc họp Zoom Meeting

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Tham gia & định cấu hình âm thanh & video

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Chia sẻ màn hình của bạn

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Chia sẻ nhiều màn hình đồng thời

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Quản lý bản ghi trên đám mây

Tìm hiểu thêm
Zoom Rooms

YouTube video

Giới thiệu về Zoom Rooms

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Chia sẻ trực tiếp trong Zoom Rooms

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Các tính năng cải tiến của Zoom Room

Tìm hiểu thêm
Tài khoản Zoom và quản trị viên

YouTube video

Quản lý người dùng

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Báo cáo zoom và Trang tổng quan

Tìm hiểu thêm
H.323 & SIP

YouTube video

Giới thiệu về trình kết nối phòng H.323 / SIP

Tìm hiểu thêm
Zoom Messaging

YouTube video

Giới thiệu về cộng tác nhóm

Tìm hiểu thêm
Zoom On-Premise

YouTube video

Tất cả về On-Premise

Tìm hiểu thêm
Zoom Phone

YouTube video

Zoom Phone: tổng quan về ứng dụng

Tìm hiểu thêm

YouTube video

Zoom Phone: thiết lập tài khoản mới

Tìm hiểu thêm