Category: Mobile

Yêu cầu hệ thống cho iOS và Android

Trang thiết bị Hệ điều hành được hỗ trợ Các trình duyệt được hỗ trợ cho Web Start Yêu cầu bộ xử lý Khuyến nghị về băng thông Băng thông được sử dụng bởi Zoom sẽ được tối ưu hóa cho trải nghiệm tốt nhất dựa trên mạng của người

Đọc tiếp »

Sử dụng Siri với Zoom

Ứng dụng Zoom iOS cho phép bạn thực hiện một số hành động nhất định bằng Siri. Bạn có thể thiết lập các phím tắt Siri trong ứng dụng Zoom. Sẽ cho phép bạn tham gia cuộc họp theo lịch trình tiếp theo. Xem các cuộc họp hôm nay hoặc

Đọc tiếp »