Danh mục: H.323 & SIP

Menu H.323/SIP

Khi bạn tham gia cuộc họp Zoom từ thiết bị H.323 hoặc SIP qua CRC. Bạn có thể truy cập menu Zoom bằng âm DTMF. Để kiểm soát bố cục video, bắt đầu / dừng video, tắt tiếng/ bật tiếng và hơn thế nữa. Điều kiện Tham gia cuộc họp Zoom từ thiết bị H.323 […]

Mã hóa Tin nhắn cần thiết khi tham gia cuộc họp

Zoom cung cấp cài đặt Yêu cầu mã hóa cho Điểm cuối của bên thứ 3 (H323 / SIP). Có thể được đặt bởi máy chủ của cuộc họp. Hoặc ở cấp tài khoản cho tất cả các thành viên. Nếu cài đặt này được chọn, các thiết bị H.323 / SIP sẽ được yêu […]

Thiết lập Trình quản lý truyền thông hợp nhất của Cisco (CUCM) bằng Zoom

Cấu hình SIP và trung kế trong Trình quản lý truyền thông hợp nhất của Cisco (CUCM hoặc CallManager). Được khuyến nghị cho các thiết bị H.323 hoặc SIP. Kết nối với các cuộc họp Zoom thông qua CUCM. Cấu hình này cho phép luồng nội dung kép và tối ưu hóa chất lượng cuộc […]

Hướng dẫn bắt đầu với H.323/SIP Room Connector

Đầu nối phòng H.323 / SIP là một cổng cho các thiết bị H.323 và SIP. Thiết bị H.323 hoặc SIP có thể thực hiện cuộc gọi video đến Trình kết nối phòng. Để tham gia cuộc họp trên zoom cloud. Trình kết nối phòng cũng có thể gọi ra thiết bị H.323 hoặc SIP […]

H.323/SIP Room Connector Call-out

Tính năng gọi ra của Trình kết nối phòng H.323 / SIP cho phép bạn quay ra hệ thống phòng H.323 hoặc SIP từ Zoom Client. Bằng địa chỉ IP công cộng hoặc SIP URI được gán cho thiết bị. Điều kiện tham gia Ít nhất một thuê bao cổng kết nối phòng được yêu […]