Category: H.323 & SIP

Menu H.323/SIP

Khi bạn tham gia cuộc họp Zoom từ thiết bị H.323 hoặc SIP qua CRC. Bạn có thể truy cập menu Zoom bằng âm DTMF. Để kiểm soát bố cục video, bắt đầu / dừng video, tắt tiếng/ bật tiếng và hơn thế nữa. Điều kiện Hướng dẫn 1. Nhấn

Đọc tiếp »

H.323/SIP Room Connector Call-out

Tính năng gọi ra của Trình kết nối phòng H.323 / SIP cho phép bạn quay ra hệ thống phòng H.323 hoặc SIP từ Zoom Client. Bằng địa chỉ IP công cộng hoặc SIP URI được gán cho thiết bị. Điều kiện tham gia Ít nhất một thuê bao cổng

Đọc tiếp »