Danh mục: Video Webinar

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản của Zoom Webinar

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản của Zoom Webinar

Zoom Webinar là một trong những gói dịch vụ mở rộng nổi bật của Zoom Meeting. Webinar cho phép tổ chức các sự kiện trực tuyến trên nhiều lĩnh vực khác nhau với lượng lớn người tham gia. Muốn sử dụng Webinar, người dùng trước hết phải đăng kỹ bản quyền gói Zoom Pro. Vậy […]

Cài đặt email hội thảo trên web

Với nhãn hiệu hội thảo trên web, bạn có thể tùy chỉnh các email được gửi đến tham luận viên. Người đăng ký, người tham dự và vắng mặt của hội thảo trên web. Các email được mã hóa theo định dạng HTML và FreeMarker. Điều kiện Kiến thức định dạng HTML / CSS / […]

Cách lên lịch hội thảo trên web định kỳ

Zoom cho phép bạn lên lịch các hội thảo trên web định kỳ vào các ngày và giờ cụ thể. Bạn có thể lên lịch một hội thảo trên web diễn ra hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Xem Hội thảo trên web với Lịch trình đăng ký và lên lịch mà không cần đăng ký. Để biết […]

Bắt đầu với Hội thảo trên web

Hội thảo trên web Video cho phép bạn phát một cuộc họp Zoom lên tới 10000 người tham dự chỉ xem. Tùy thuộc vào kích thước của giấy phép hội thảo trên web của bạn. Giấy phép hội thảo trên web bắt đầu với sức chứa 100 người tham gia và quy mô lên tới […]

Cách mời tham luận viên tham gia hội thảo trên web

Tham luận viên là những người tham gia đầy đủ trong cuộc họp. Họ có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Bạn có thể có tới 100 thành viên tham gia hội thảo (bao gồm cả chủ nhà). Trong Hội thảo trên web. Điều này khác với những người […]

Lên lịch hội thảo trên web mà không cần đăng ký

Lên lịch một hội thảo trên web mà không cần đăng ký sẽ cho phép người tham dự tham gia mà không cần phải đăng ký trước. Người tham dự sẽ được yêu cầu nhập tên và địa chỉ email của họ khi tham gia. Ngoài ra, bạn có thể lên lịch một đăng ký hội thảo trên […]

Lên lịch hội thảo trên web với Đăng ký

Lập lịch trình Hội thảo trên web với đăng ký yêu cầu người đăng ký của bạn phải hoàn thành một biểu mẫu ngắn trước khi nhận được liên kết để tham gia hội thảo trên web của bạn. Điều này cho phép bạn thu thập tên, địa chỉ email và thông tin khác từ những […]