Danh mục: Announcements

Facebook và Google ngừng giao thức trò chuyện XMPP

Zoom đã hỗ trợ trò chuyện Google Chat và Facebook IM trong quá khứ. Switch to Zoom Group Messaging: Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2015, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Google IM và Facebook Chat. Điều này là do quyết định của Google và Facebook ngừng giao thức trò chuyện XMPP […]