Facebook và Google ngừng giao thức trò chuyện XMPP

Zoom đã hỗ trợ trò chuyện Google Chat và Facebook IM trong quá khứ.

Switch to Zoom Group Messaging:

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2015, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Google IM và Facebook Chat. Điều này là do quyết định của Google và Facebook ngừng giao thức trò chuyện XMPP được sử dụng bởi nền tảng Google Talk và Facebook Chat. Bạn vẫn có thể đăng nhập vào Zoom bằng thông tin đăng nhập Google và Facebook của mình. Và cũng có thể tận dụng bộ tính năng phong phú hơn từ Nhắn tin nhóm Zoom.

Chúng tôi tự tin rằng Zoom Group Messaging cung cấp trải nghiệm trò chuyện tốt hơn. Với các nhóm không giới hạn, truyền tệp. Bấm để nói, chia sẻ màn hình hoặc trò chuyện video, trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn và Phòng thu phóng của bạn.

Vui lòng cập nhật lên máy khách Zoom mới nhất.

Zoom Group Messaging -Benefits:

Google or Facebook Chat  Zoom Group Messaging
 1-1 Chat  Yes Yes
Group Chat  No Yes
Desktop and Mobile Group Sync  No Yes
Push to talk  No Yes
Instant Group Screen Share or Video Meeting  No Yes
Đánh giá