Category: Hỗ trợ Zoom Webinars

Tìm hiểu các vai trò trong Zoom Webinars
Hỗ trợ

Tìm hiểu các vai trò trong Zoom Webinars

Trong hội thảo trực tuyến Zoom Webinar có nhiều vai trò khác nhau: người chủ trì (host), đồng chủ trì (cohost), người tham gia chính (panelist) và người dự thính (attendees). Người chủ trì sẽ chỉ định vai trò của bạn trong hội thảo trực tuyến. Vậy các vai trò

Đọc tiếp »
Các tính năng nổi bật của Zoom Webinar
Hỗ trợ

Các tính năng nổi bật của Zoom Webinar

Zoom Webinar cho phép bạn kết nối với nhiều khán giả và chia sẻ video, âm thanh và nội dung từ bất kỳ vị trí và thiết bị nào để tương tác tốt hơn. Giao diện đơn giản cho phép bạn lập kế hoạch và trình bày hội thảo trên

Đọc tiếp »
Giới thiệu về Zoom Webinar
Hỗ trợ

Giới thiệu về Zoom Webinar

Phần mềm Zoom Webinar cung cấp nhiều tính năng để kết nối với những người dự thính trực tuyến của bạn, nâng cao mức độ tương tác trong phiên và nâng cao thương hiệu của bạn. Vậy Zoom Webinar là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết bản

Đọc tiếp »