Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom

Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom

Khi bạn đang bận và cần tham gia một cuộc họp hoặc hội thảo trên web trên một thiết bị khác, việc chuyển liền mạch các cuộc họp và hội thảo trên web giữa các thiết bị sẽ rất nhanh chóng và thuận tiện. Tính năng chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom này mang đến cho bạn sự linh hoạt khi tham gia cuộc họp và hội thảo trên web khi bạn cần với lịch trình bận rộn của mình.

Ghi chú :

 • Khi chuyển cuộc họp hoặc hội thảo trên web giữa các thiết bị, một số cài đặt và dữ liệu nhất định sẽ không chuyển giữa các thiết bị, chẳng hạn như tin nhắn trò chuyện đã gửi, trạng thái giơ tay của bạn, mọi bản ghi cục bộ đang hoạt động, phụ đề chi tiết, phần Hỏi & Đáp đã gửi và chế độ xem toàn bộ bản chép lời. Điều này giống như việc tham gia lại một phiên sau khi rời khỏi hoặc ngắt kết nối.
 • Việc chuyển hội thảo trên web giữa các thiết bị chỉ có thể thực hiện được đối với máy chủ và người đồng tổ chức hội thảo trên web. 

Yêu cầu để sử dụng tính năng chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom

 • Zoom desktop client cho Windows, macOS hoặc Linux: Phiên bản tối thiểu toàn cầu hoặc cao hơn
 • Ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động dành cho Android hoặc iOS: Phiên bản tối thiểu toàn cầu hoặc cao hơn
 • Đã đăng nhập vào cùng một tài khoản trên cả hai thiết bị

Kích hoạt chuyển cuộc họp và hội thảo trên web cho tài khoản của bạn

Để bật hoặc tắt chuyển cuộc họp và hội thảo trên web cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, hãy nhấp vào Quản lý tài khoản rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản.   
 3. Nhấp vào tab Cuộc họp.
 4. Trong Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào nút bật/tắt Cho phép người dùng chuyển cuộc họp giữa các thiết bị để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác minh thay đổi.    

Lưu ý: Các tài khoản cơ bản không có quyền truy cập vào trang Cài đặt tài khoản, nhưng tính năng này đã được bật theo mặc định và do đó họ có thể truy cập được.

Chuyển cuộc họp hoặc hội thảo trên web từ một thiết bị khác

Nếu bạn đã tham gia một cuộc họp hoặc hội thảo trên web trên một thiết bị. Thì bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc họp sắp tới trên một thiết bị khác. Mà bạn đã đăng nhập để biết tùy chọn chuyển cuộc họp sang thiết bị này.

Lưu ý: Việc chuyển hội thảo trên web giữa các thiết bị chỉ có thể thực hiện được đối với máy chủ và người đồng tổ chức hội thảo trên web.

Windows | macOS

 1. Mở ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom và đăng nhập.
 2. Điều hướng đến tab Trang chủ Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom để xem danh sách các cuộc họp và hội thảo trên web sắp tới.
  Phiên được liệt kê là Đang diễn ra sẽ có nút Bắt đầu / Tham gia được thay thế bằng Chuyển đổi.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi để tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trên web. Khi bạn đã tham gia thành công trên máy khách để bàn. Thiết bị khác được kết nối với cuộc họp sẽ tự động ngắt kết nối.

Android | iOS

 1. Mở ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động và đăng nhập.
 2. Điều hướng đến tab Meeting Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom để xem danh sách các cuộc họp và hội thảo trên web sắp tới.
 3. Nhấn vào Switch bên cạnh phiên được liệt kê là In Progress. Để tham gia cuộc họp đó trên thiết bị di động của bạn. Khi bạn đã tham gia thành công trên ứng dụng di động. Thiết bị khác được kết nối với cuộc họp sẽ tự động ngắt kết nối.
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...