Điều khiển cuộc họp CarPlay

Ứng dụng Zoom cung cấp cho bạn các điều khiển cuộc họp giới hạn trong xe ô tô hỗ trợ Apple Carplay. Nó cho phép bạn gọi một trong các số liên lạc zoom của mình, chấp nhận lời mời họp zoom và tắt tiếng trong khi gọi.

Điều kiện tiên quyết

  • Xe có bật CarPlay
  • iPhone
  • Zoom ứng dụng di động cho iOS – phiên bản  4.1.23139.0402 trở lên

Hướng dẫn

Calling a Zoom Contact

1. Nhấn vào biểu tượng zoom trên CarPlay.

carplay zoom icon Điều khiển cuộc họp CarPlay

2. Siri sẽ yêu cầu bạn nói tên của liên hệ Zoom bạn muốn gọi. Nếu bạn có nhiều số liên lạc có cùng tên, hãy nhấn vào số liên lạc bạn muốn gọi trên giao diện CarPlay, sau khi nêu tên của họ.

3. Zoom sẽ gọi cho liên hệ của bạn. Khi họ trả lời, Zoom sẽ hiển thị thời gian cuộc gọi và điều khiển cuộc họp trên CarPlay nếu cuộc gọi tích hợp được bật trong Cài đặt ứng dụng Zoom của bạn trong Cuộc họp.

carplay in call Điều khiển cuộc họp CarPlay

Chấp nhận cuộc gọi zoom đến

1. Khi một số liên lạc gọi cho bạn thông qua Zoom trong khi điện thoại của bạn được kết nối với CarPlay. Tùy chọn chấp nhận cuộc gọi sẽ hiển thị trên giao diện CarPlay của bạn.

carplay accept incoming call Điều khiển cuộc họp CarPlay

2. Khi bạn đã chấp nhận cuộc gọi, thời gian cuộc gọi và điều khiển cuộc họp sẽ hiển thị trên giao diện CarPlay của bạn.

carplay in call 1 Điều khiển cuộc họp CarPlay

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...