Định dạng ghi âm

Zoom bản ghi cục bộ và mã hóa đám mây lưu bản ghi ở các định dạng MP4 (video), M4A (âm thanh) và txt (trò chuyện).

  • Với phiên bản 3.5 trở lên, bản ghi MP4 là một độ phân giải đơn với định dạng tốc độ khung hình cố định. Để đảm bảo khả năng tương thích tốt hơn với các trình phát phương tiện.
  • Các phiên bản trước 3.5 được tạo bằng các tệp MP4 riêng lẻ và đa độ phân giải với định dạng tốc độ khung hình thay đổi.

Ghi âm của bạn

Sau khi ghi xong, bạn có thể chuyển đến “Cuộc họp”. Và sau đó “Ghi lại” để mở vị trí ghi trên máy tính của bạn.

Nếu cuộc họp được ghi lại mà không có bất kỳ ngắt hoặc ghi âm bị dừng. Bản ghi đầy đủ độ dài sẽ được lưu trữ như được thấy ở đây.

non stop recording file 2 Định dạng ghi âm

Tuy nhiên, nếu bạn chọn “Dừng ghi” thì “Bắt đầu ghi” lại. Bản ghi sẽ được lưu trong các phân đoạn khác nhau.

stop recording Định dạng ghi âm

Trong thư mục này, ‘zoom_0’ sẽ là bản ghi cho đến điểm dừng đầu tiên. Và ‘zoom_1’ sẽ là bản ghi âm sau điểm dừng đầu tiên.

stop start recording file 9 Định dạng ghi âm
Đánh giá