Category: Ghi âm

Ghi âm trên Cloud

Ghi âm trên cloud được tự động kích hoạt cho tất cả các thuê bao trả phí. Khi bạn ghi lại cuộc họp và chọn Record to the Cloud, video, âm thanh và văn bản trò chuyện sẽ được ghi lại trong Zoom cloud. Các tập tin ghi âm có thể được tải

Đọc tiếp »

Định dạng ghi âm

Zoom bản ghi cục bộ và mã hóa đám mây lưu bản ghi ở các định dạng MP4 (video), M4A (âm thanh) và txt (trò chuyện). Ghi âm của bạn Sau khi ghi xong, bạn có thể chuyển đến “Cuộc họp”. Và sau đó “Ghi lại” để mở vị trí ghi trên máy

Đọc tiếp »