Lưu ý cá nhân cho hồ sơ trò chuyện của bạn

Bạn có thể chỉ định một ghi chú cá nhân xuất hiện ở đầu hồ sơ trò chuyện của bạn. Cho bất kỳ ai có thể xem hồ sơ của bạn. Bạn có thể thay đổi văn bản này bao nhiêu lần tùy thích. Và có thể sử dụng nó để cung cấp ghi chú cá nhân, chức danh công việc hoặc bao gồm thông tin chi tiết hơn về trạng thái của bạn.

Điều kiện:

Bạn phải có một trong những điều kiện sau:

  • Zoom phiên bản máy khách 4.x cho Windows hoặc Mac
  • Zoom phiên bản di động 4.x cho iOS hoặc Android

Hướng dẫn

Để thêm một ghi chú cá nhân ở đầu hồ sơ trò chuyện của bạn:

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Add a Personal Note.

status menu add personal note Lưu ý cá nhân cho hồ sơ trò chuyện của bạn

3. Nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị ở đầu hồ sơ của bạn.

personal note Lưu ý cá nhân cho hồ sơ trò chuyện của bạn

Văn bản bạn nhập được hiển thị ngay lập tức cho tất cả người dùng trò chuyện có thể xem hồ sơ của bạn. Bạn có thể thay đổi văn bản này bao nhiêu lần tùy thích.

Đánh giá