Category: Contacts

Cách sử dụng Auto-Answer

Tính năng Tự động trả lời cho phép bạn tự động trả lời lời mời nhắn tin nhóm. Tới các cuộc họp trên PC hoặc Mac từ những người dùng được chỉ định. Tính năng Tự động trả lời có thể hữu ích trong các phòng hội nghị video nơi

Đọc tiếp »

Quản lý danh bạ

Theo mặc định, thư mục Danh bạ zoom của bạn chứa người dùng nội bộ trong cùng một tổ chức. Những người ở trên cùng một tài khoản hoặc địa chỉ email của ai sử dụng cùng một tên miền của bạn (ngoại trừ các tên miền được sử dụng

Đọc tiếp »