So sánh Meeting và Webinar

Các nền tảng Meeting và Webinar cung cấp các tính năng và chức năng tương tự, nhưng có một số khác biệt chính. Các cuộc họp được thiết kế để trở thành một sự kiện hợp tác với tất cả những người tham gia có thể chia sẻ màn hình, bật video và âm thanh của họ và xem ai khác đang tham dự. 

Hội thảo trên web được thiết kế để chủ nhà và bất kỳ thành viên tham gia hội thảo nào được chỉ định có thể chia sẻ video, âm thanh và màn hình của họ. Hội thảo trên web cho phép người tham dự chỉ xem. Họ có khả năng tương tác thông qua hỏi đáp, trò chuyện và trả lời các câu hỏi bỏ phiếu. Chủ nhà cũng có thể bật tiếng những người tham dự. 

Bảng so sánh

Meeting Webinar
Chia sẻ màn hình
Chia sẻ video all participants host and panelists
Chỉ xem người tham gia  ✓
Sức chứa Lên tới 100 với giấy phép miễn phí, tối đa 1.000 tùy theo gói và tiện ích cuộc họp lớn Lên tới 100-10.000 người tham gia, tùy theo giấy phép
Danh sách người tham gia Hiển thị cho tất cả người tham gia Hiển thị với chủ nhà và tham luận viên
Email nhắc nhở Nếu đăng ký được kích hoạt
Trò chuyện
Hỏi và đáp
Chuyển tập tin  —
Livestream Facebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service Facebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service
Đăng ký Tài khoản trả phí
Chú thích đóng
ghi âm
Breakout Rooms
Tích hợp Paypal
Đánh giá