So sánh Meeting và Webinar

Các nền tảng Meeting và Webinar cung cấp các tính năng và chức năng tương tự, nhưng có một số khác biệt chính. Các cuộc họp được thiết kế để trở thành một sự kiện hợp tác với tất cả những người tham gia có thể chia sẻ màn hình, bật video và âm thanh của họ và xem ai khác đang tham dự. 

Hội thảo trên web được thiết kế để chủ nhà và bất kỳ thành viên tham gia hội thảo nào được chỉ định có thể chia sẻ video, âm thanh và màn hình của họ. Hội thảo trên web cho phép người tham dự chỉ xem. Họ có khả năng tương tác thông qua hỏi đáp, trò chuyện và trả lời các câu hỏi bỏ phiếu. Chủ nhà cũng có thể bật tiếng những người tham dự. 

Bảng so sánh

 MeetingWebinar
Chia sẻ màn hình
Chia sẻ videoall participantshost and panelists
Chỉ xem người tham gia ✓
Sức chứaLên tới 100 với giấy phép miễn phí, tối đa 1.000 tùy theo gói và tiện ích cuộc họp lớnLên tới 100-10.000 người tham gia, tùy theo giấy phép
Danh sách người tham giaHiển thị cho tất cả người tham giaHiển thị với chủ nhà và tham luận viên
Email nhắc nhởNếu đăng ký được kích hoạt
Trò chuyện
Hỏi và đáp
Chuyển tập tin —
LivestreamFacebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming ServiceFacebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service
Đăng kýTài khoản trả phí
Chú thích đóng
ghi âm
Breakout Rooms
Tích hợp Paypal
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »