Danh mục: Các câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ kỹ thuật truyền thông Zoom video

Chúng tôi tại Zoom phấn đấu để đảm bảo rằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để hiểu các yêu cầu của bạn. Và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các đề xuất và […]

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên ứng dụng Zoom Meetings

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên ứng dụng Zoom của bạn. Các ngôn ngữ sau được hỗ trợ trên Zoom. Chinese (Simplified and Traditional) English French German Japanese Portuguese Russian Spanish Tiếng Việt Đối với ứng dụng Zoom trên các thiết bị di động Android và iOS, ngôn ngữ của Zoom […]

Tôi có thể sử dụng Zoom trên nhiều thiết bị không?

Bạn có thể đăng nhập để zoom trên một máy tính, một máy tính bảng và một điện thoại tại một thời điểm. Nếu bạn đăng nhập vào một thiết bị bổ sung trong khi đăng nhập vào một thiết bị khác cùng loại. Bạn sẽ tự động đăng xuất trên thiết bị đầu tiên. […]

So sánh Meeting và Webinar

Các nền tảng Meeting và Webinar cung cấp các tính năng và chức năng tương tự, nhưng có một số khác biệt chính. Các cuộc họp được thiết kế để trở thành một sự kiện hợp tác với tất cả những người tham gia có thể chia sẻ màn hình, bật video và âm thanh […]

Thông báo vui lòng đợi Host bắt đầu cuộc họp/ Hội thải trên web

Nếu bạn cố gắng tham gia một cuộc họp trước khi chủ nhà bắt đầu cuộc họp. Và tham gia trước khi máy chủ không được bật, bạn có thể nhận được một tin nhắn để chờ chủ nhà bắt đầu cuộc họp / hội thảo trên web. Hoặc một thông báo liệt kê ngày […]

So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn

Ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom (PC hoặc Mac) và ứng dụng di động (Android hoặc iOS). Có các tính năng quen thuộc với một số khác biệt nhỏ. Xem bảng dưới đây để so sánh các tính năng. Lưu ý : Một số tính năng có thể bị vô hiệu hóa bởi chủ […]