Category: Các câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ kỹ thuật truyền thông Zoom video

Chúng tôi tại Zoom phấn đấu để đảm bảo rằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để hiểu các yêu cầu của bạn. Và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tất

Đọc tiếp »

So sánh Meeting và Webinar

Các nền tảng Meeting và Webinar cung cấp các tính năng và chức năng tương tự, nhưng có một số khác biệt chính. Các cuộc họp được thiết kế để trở thành một sự kiện hợp tác với tất cả những người tham gia có thể chia sẻ màn hình,

Đọc tiếp »