So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn

Ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom (PC hoặc Mac) và ứng dụng di động (Android hoặc iOS). Có các tính năng quen thuộc với một số khác biệt nhỏ. Xem bảng dưới đây để so sánh các tính năng.

Lưu ý : Một số tính năng có thể bị vô hiệu hóa bởi chủ tài khoản hoặc quản trị viên.

1 1 2 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
2 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
3 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
4 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
5 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
6 1 2 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
7 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
8 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
9 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
10 1 1 So sánh ứng dụng khách và máy tính để bàn năm 2024
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...