Tag Archives: Cách thay đổi background trên Webex

Cách thay đổi background trên Webex

Cách thay đổi background trên Webex

Background trên Webex là một trong những tính năng phổ biến nhất trong thế giới hội nghị truyền hình gần đây. Khi phong trào “làm việc ở bất cứ đâu” tiếp tục, mọi người muốn tự do theo dõi các cuộc họp mà không phải lo lắng về những gì đang diễn ra đằng sau […]