Tag Archives: cách tổ chức bỏ phiếu và đố vui trên zoom webinar

Hướng dẫn các bước tổ chức bỏ phiếu và đố vui trên Zoom Webinar

Cách tổ chức bỏ phiếu và đố vui trên zoom webinar

Để tăng tính tương tác và tránh gây nhàm chán, buồn ngủ cho những người tham dự khi tham gia các buổi hội thảo trực tuyến qua Zoom Webinar. Thì người tổ chức cần tổ chức các buổi bỏ phiếu hoặc đố vui để có không khí như một buổi hội thảo trực tiếp. Nhưng […]