Tag Archives: cách truy cập cài đặt thư thoại zoom

Ghi hoặc tải lên Lời chào thư thoại của bạn hoặc Giữ nhạc

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể tùy chỉnh âm thanh sau bằng cách ghi âm thanh tùy chỉnh hoặc tải lên tệp âm thanh được hỗ trợ: Voicemail Greeting: Phát trước khi định tuyến cuộc gọi đến hộp thư thoại của bạn. Hold Music: Phát cho […]