Tag Archives: Cách vào Zoom qua đường link

Hướng dẫn chi tiết cách mời người khác vào phòng Zoom

cách mời người khác vào phòng Zoom

Có nhiều cách để mời người khác tham gia vào 1 phòng họp/ lớp học trực tuyến đã hoặc chưa lên lịch sẵn trên Zoom Meetings. Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu về cách mời người khác tham gia vào phòng Zoom mà bạn có thể tham khảo. Yêu cầu […]