Tag Archives: Facebook and Google To Discontinue XMPP Chat Protocol

Facebook và Google ngừng giao thức trò chuyện XMPP

Zoom đã hỗ trợ trò chuyện Google Chat và Facebook IM trong quá khứ. Switch to Zoom Group Messaging: Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2015, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Google IM và Facebook Chat. Điều này là do quyết định của Google và Facebook ngừng giao thức trò chuyện XMPP […]