Tag Archives: hướng dẫn ghi âm phần mềm zoom trên web

Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến Zoom

Bạn có thể ghi lại cuộc họp zoom hoặc hội thảo trên web cục bộ vào máy tính của mình. Hoặc vào Zoom cloud có giấy phép Pro. Các tệp được lưu trữ trên đám mây có thể được truy cập trên máy tính để bàn của bạn hoặc từ web. Các cuộc họp và […]