Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến Zoom

hướng dẫn cách tìm và xem bản ghi zoom đơn giản

Video Zoom Meeting hoặc hội thảo Zoom Webinar có thể được lưu vào ổ đĩa C trong máy tính. Bên cạnh đó, video zoom còn có thể được lưu vào Zoom Cloud nếu mua Zoom Pro bản quyền, giúp tiết kiệm bộ nhớ cho thiết bị. Các tệp được lưu trữ trên Cloud có thể được truy cập từ máy tính Desktop hoặc từ web. Đối với các cuộc họp và hội thảo Webinar được ghi cục bộ thì chỉ có cách truy cập vào máy tính đã lưu bản ghi để xem lại. Bài viết này Ngọc Thiên sẽ hướng dẫn việc tìm và xem bản ghi Zoom Client hoặc cổng thông tin web Zoom.

Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
để tìm và xem bản ghi Zoom

ngọc thiên đối tác zoom chính thức tại Việt Nam
Ngọc Thiên đối tác Zoom chính thức tại Việt Nam

Để tìm và xem lại các bản ghi trên Zoom Meetings thì điều kiện tiên quyết phải có tất nhiên phải là cuộc họp đã được ghi lại trước đó. Nếu không bạn không thể tìm và xem lại được.

🌐Một số gói Zoom cơ bản:

Tìm và xem bản ghi Zoom trên Windows + Mac

Các tìm và xem record trên Zoom

Zoom Client sẽ hiển thị tất cả các bản ghi trên Cloud và bản ghi cục bộ của người dùng trên một máy tính nhất định. Đối với bản ghi cục bộ được thực hiện trên một máy tính khác, Zoom Client sẽ không hiển thị. Ngay cả khi bạn sử dụng cùng một tài khoản Zoom.

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 1: Đăng nhập vào Zoom Client .

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 2: Bấm vào Meetings.

xem-lai-record-tren-zoom-1

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 3: Nhấp vào tab Recorded

Thao tác trên tab Recorded
Thao tác trên tab Recorded

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 4: Chọn cuộc họp bạn muốn xem bản ghi âm.

 • Bản ghi cục bộ sẽ có các tùy chọn sau:
  • Play (Phát): Phát tệp video.
  • Play Audio (Phát âm thanh): Phát tệp chỉ có âm thanh.
  • Open (Mở): Mở thư mục lưu trữ các bản ghi âm.
  • Delete (Xóa): Xóa bản ghi cuộc họp này khỏi Zoom Client. Các tập tin sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn.
 • Bản ghi trên đám mây sẽ chỉ có tùy chọn Open bản ghi. Nếu bạn nhấp vào Open, nó sẽ mở trình duyệt web mặc định của bạn tới các tệp ghi trên cổng thông tin web Zoom.

Xem hoặc thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm vị trí ghi mặc định của mình cho các bản ghi cục bộ trong cài đặt Zoom Client. 

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 1: Đăng nhập vào Zoom Client .

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 2: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Setting (Cài đặt).

bấm vào cài đặt
Bấm vào cài đặt

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 3: Nhấp vào Recording (Ghi âm).

recording tab Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến Zoom

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 4: Nhấp vào một trong các tùy chọn này bên cạnh Local Recording (Ghi cục bộ):

 • Bấm Open để mở thư mục lưu trữ bản ghi cục bộ của bạn.
 • Nhấp vào Change (Thay đổi) để thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ của bạn.

Tìm và xem bản ghi Zoom trên Linux

Tìm và xem bản record trên Zoom

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 1: Đăng nhập vào Zoom Client.

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 2: Bấm vào Meetings.

xem lai record tren zoom 1 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến Zoom

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 3: Nhấp vào Recorded (Ghi).

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 4: Di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn xem bản ghi. Bản ghi cục bộ sẽ có các tùy chọn sau:

Di chuyển chuột vào khu vực mà bạn muốn xem
Di chuyển chuột vào nơi mà bạn muốn xem bản ghi
 • Play (Phát) : Phát tệp video.
 • Play Audio (Phát âm thanh) : Phát tệp chỉ có âm thanh.
 • Open (Mở) : Mở thư mục lưu trữ các bản ghi âm.
 • Delete (Xóa) : Xóa bản ghi cuộc họp này khỏi Zoom Client. Các tập tin sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Bản ghi trên Cloud sẽ chỉ có tùy chọn Open (Mở) bản ghi. Nếu bạn nhấp vào Open, nó sẽ mở trình duyệt web mặc định của bạn tới các tệp ghi trên cổng thông tin web Zoom.

nhấn vào Open để mở trình duyệt web
Nhấn vào Open để mở trình duyệt web

Xem hoặc thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm vị trí ghi mặc định của mình cho Bản ghi cục bộ trong cài đặt Zoom Client.

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 1: Đăng nhập vào Zoom Client.

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 2: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Setting (Cài đặt).

Chọn Setting
Chọn Setting

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 3: Nhấp vào Recording (Ghi âm).

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 4: Nhấp vào một trong các tùy chọn sau:

Ấn vào một trong các tùy chọn
Ấn vào một trong các tùy chọn
 • Bấm Open (Mở) để mở thư mục lưu trữ bản ghi cục bộ của bạn.
 • Nhấp vào Change (Thay đổi) để thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ của bạn.

Tìm và xem bản ghi Zoom trên Web

Sử dụng cổng web Zoom, bạn có thể xem các bản ghi cục bộ đã được lưu vào nếu bạn đang sử dụng phiên bản Zoom được hỗ trợ (Zoom Client cho phiên bản Windows 4.0.25513.0228 trở lên hoặc Zoom Client cho phiên bản Mac 4.0.25513.0228 trở lên).

Truy cập Bản ghi cục bộ trên web

Bạn có thể xem vị trí của Bản ghi cục bộ trên web nếu cuộc họp được ghi bằng Zoom Client cho phiên bản Windows 4.0.25513.0228 trở lên hoặc Zoom Client cho phiên bản Mac 4.0.25513.0228 trở lên. Trong trường hợp này chỉ đường dẫn tập tin bản ghi được hiển thị. Bạn sẽ cần mở tệp ghi lại trên máy tính để xem bản record trên Zoom.

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 2: Điều hướng đến Bản ghi của tôi và nhấp vào tab Local Recordings (Bản ghi cục bộ)

điều hướng đến bản ghi
Điều hướng đến bản ghi

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 3: Chủ đề cuộc họp, ID cuộc họp, ngày và giờ, tên máy tính và đường dẫn tệp ghi được hiển thị.

Chọn chủ đề, ngày giờ
Chọn chủ đề, ngày giờ

image 5 Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến ZoomBước 4: Nếu bạn nhấp vào Delete (Xóa) để xóa bản ghi khỏi danh sách. Nó sẽ không còn xuất hiện trong cổng web của bạn nữa nhưng vẫn sẽ được lưu trữ trên máy tính đã lưu bản record.

Xóa bản ghi ra khỏi danh sách
Xóa bản ghi ra khỏi danh sách

*Bài viết khác liên quan:

5/5 - (1 bình chọn)