Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến Zoom

cách tìm record trên zoom

Video Zoom Meeting hoặc hội thảo Zoom Webinar có thể được lưu vào ổ đĩa C trong máy tính. Bên cạnh đó, video zoom còn có thể được lưu vào Zoom Cloud nếu mua Zoom Pro bản quyền, giúp tiết kiệm bộ nhớ cho thiết bị. Các tệp được lưu trữ trên Cloud có thể được truy cập từ máy tính Desktop hoặc từ web. Đối với các cuộc họp và hội thảo Webinar được ghi cục bộ thì chỉ có cách truy cập vào máy tính đã lưu bản ghi để xem lại. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc tìm và xem lại các bản ghi từ Zoom Client hoặc cổng thông tin web Zoom.

Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) để tìm và xem bản ghi Zoom

Để tìm và xem lại các bản ghi trên Zoom Meetings thì điều kiện tiên quyết phải có tất nhiên phải là cuộc họp đã được ghi lại trước đó. Nếu không bạn không thể tìm và xem lại được.

Tìm và xem bản ghi Zoom trên Windows + Mac

Tìm và xem record trên Zoom

Zoom Client sẽ hiển thị tất cả các bản ghi trên Cloud và bản ghi cục bộ của người dùng trên một máy tính nhất định. Đối với bản ghi cục bộ được thực hiện trên một máy tính khác, Zoom Client sẽ không hiển thị. Ngay cả khi bạn sử dụng cùng một tài khoản Zoom.

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom Client .

Bước 2: Bấm vào Meetings.

xem-lai-record-tren-zoom-1

Bước 3: Nhấp vào tab Recorded

Bước 4: Chọn cuộc họp bạn muốn xem bản ghi âm.

 • Bản ghi cục bộ sẽ có các tùy chọn sau:
  • Play (Phát): Phát tệp video.
  • Play Audio (Phát âm thanh): Phát tệp chỉ có âm thanh.
  • Open (Mở): Mở thư mục lưu trữ các bản ghi âm.
  • Delete (Xóa): Xóa bản ghi cuộc họp này khỏi Zoom Client. Các tập tin sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn.
 • Bản ghi trên đám mây sẽ chỉ có tùy chọn Open bản ghi. Nếu bạn nhấp vào Open, nó sẽ mở trình duyệt web mặc định của bạn tới các tệp ghi trên cổng thông tin web Zoom.

Xem hoặc thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm vị trí ghi mặc định của mình cho các bản ghi cục bộ trong cài đặt Zoom Client. 

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom Client .

Bước 2: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Setting (Cài đặt).

Bước 3: Nhấp vào Recording (Ghi âm).

Bước 4: Nhấp vào một trong các tùy chọn này bên cạnh Local Recording (Ghi cục bộ):

 • Bấm Open để mở thư mục lưu trữ bản ghi cục bộ của bạn.
 • Nhấp vào Change (Thay đổi) để thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ của bạn.

Tìm và xem bản ghi Zoom trên Linux

Tìm và xem bản record trên Zoom

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom Client.

Bước 2: Bấm vào Meetings.

Bước 3: Nhấp vào Recorded (Ghi).

Bước 4: Di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn xem bản ghi. Bản ghi cục bộ sẽ có các tùy chọn sau:

 • Play (Phát) : Phát tệp video.
 • Play Audio (Phát âm thanh) : Phát tệp chỉ có âm thanh.
 • Open (Mở) : Mở thư mục lưu trữ các bản ghi âm.
 • Delete (Xóa) : Xóa bản ghi cuộc họp này khỏi Zoom Client. Các tập tin sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Bản ghi trên Cloud sẽ chỉ có tùy chọn Open (Mở) bản ghi. Nếu bạn nhấp vào Open, nó sẽ mở trình duyệt web mặc định của bạn tới các tệp ghi trên cổng thông tin web Zoom.

Xem hoặc thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm vị trí ghi mặc định của mình cho Bản ghi cục bộ trong cài đặt Zoom Client.

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom Client.

Bước 2: Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Setting (Cài đặt).

Bước 3: Nhấp vào Recording (Ghi âm).

Bước 4: Nhấp vào một trong các tùy chọn sau:

 • Bấm Open (Mở) để mở thư mục lưu trữ bản ghi cục bộ của bạn.
 • Nhấp vào Change (Thay đổi) để thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ của bạn.

Tìm và xem bản ghi Zoom trên Web

Sử dụng cổng web Zoom, bạn có thể xem các bản ghi cục bộ đã được lưu vào nếu bạn đang sử dụng phiên bản Zoom được hỗ trợ (Zoom Client cho phiên bản Windows 4.0.25513.0228 trở lên hoặc Zoom Client cho phiên bản Mac 4.0.25513.0228 trở lên).

Truy cập Bản ghi cục bộ trên web

Bạn có thể xem vị trí của Bản ghi cục bộ trên web nếu cuộc họp được ghi bằng Zoom Client cho phiên bản Windows 4.0.25513.0228 trở lên hoặc Zoom Client cho phiên bản Mac 4.0.25513.0228 trở lên. Trong trường hợp này chỉ đường dẫn tập tin bản ghi được hiển thị. Bạn sẽ cần mở tệp ghi lại trên máy tính để xem bản record trên Zoom.

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

Bước 2: Điều hướng đến Bản ghi của tôi và nhấp vào tab Local Recordings (Bản ghi cục bộ)

Bước 3: Chủ đề cuộc họp, ID cuộc họp, ngày và giờ, tên máy tính và đường dẫn tệp ghi được hiển thị.

Bước 4: Nếu bạn nhấp vào Delete (Xóa) để xóa bản ghi khỏi danh sách. Nó sẽ không còn xuất hiện trong cổng web của bạn nữa nhưng vẫn sẽ được lưu trữ trên máy tính đã lưu bản record.

5/5 - (1 bình chọn)