Tôi có thể sử dụng Zoom trên nhiều thiết bị không?

Bạn có thể đăng nhập để zoom trên một máy tính, một máy tính bảng và một điện thoại tại một thời điểm. Nếu bạn đăng nhập vào một thiết bị bổ sung trong khi đăng nhập vào một thiết bị khác cùng loại. Bạn sẽ tự động đăng xuất trên thiết bị đầu tiên.

Zoom không cho phép chia sẻ tài khoản với nhiều cá nhân theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi .

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm...