Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500